W listopadzie i grudniu 2021 roku rady Gminy Wiejskiej Hrubieszów oraz Gminy Trzeszczany zdecydowały o obniżeniu podatku od budowli dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Pierwotna stawka 2 % została obniżona dziesięciokrotnie do poziomu 0,2 %. O zmiany zabiegała Hrubieszowska Telewizja Kablowa, która realizuje budowę sieci Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Od początku realizacji projektu POPC HTK przekonujemy gminy, że proponowane przez nas zmiany są w interesie samorządów oraz w interesie mieszkańców – mówi Łukasz PałuckiProkurent w HTK Jako beneficjent POPC mamy ograniczone umową dotacyjną możliwości zarabiania. Oszczędności przy utrzymaniu sieci POPC przełożą się przede wszystkim na atrakcyjniejsze ceny usług dla mieszkańców oraz operatorów korzystających.

Gmina Wiejska Hrubieszów była pierwszym samorządem w powiecie, który obniżył opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej – mówi Tomasz Zając, wójt gminy HrubieszówOd początku tego projektu, blisko współpracujemy z HTK, zorganizowaliśmy wiele spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.  Obniżenie podatku od budowli wymagało dłuższej debaty w gronie rady. Ważnym argumentem było zwolnienie po uzyskaniu decyzji z Ministerstwa Cyfryzacji z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas przebudowy dróg gminnych, przy których umiejscowiono kabel sieci POPC. Dzięki zaświadczeniom, które dostarczyła nam HTK, udało nam się oszczędzić do tej pory ok. 400 tys. złotych. To znacznie więcej, niż spodziewany przed obniżką podatek w najbliższych latach. Wyrażamy nadzieję, że za takimi decyzjami rady, pójdą działania mające na celu obniżenie przez HTK dla mieszkańców gminy opłat w zakresie dostawy internetu oraz doprowadzenie łącz światłowodowych do naszych świetlic wiejskich.

Jako Wójt Gminy z radością witam każdego inwestora – mówi Stanisław Czarnota, wójt Gminy TrzeszczanySzybki internet jest potrzebny mieszkańcom, firmom i instytucjom. Pandemia koronawirusa sprawiła, że mieszkańcy są tego znacznie bardziej świadomi. Na moje biurko trafiają petycje mieszkańców, którzy chcą rozszerzenia światłowodowych inwestycji HTK w naszej gminie. Wiemy, że budżet projektu POPC nie jest w gumy, ale HTK inwestuje też własne środki, także te pozyskane z pożyczki szerokopasmowej. Liczę, że obniżenie podatku sprawi, że więcej osób zostanie objęte zasięgiem sieci światłowodowej i w ostateczności przełoży się na cenę usług dla Naszych mieszkańców, co niewątpliwie jest jednym z elementów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

W dyskusję o podatkach dla branży telekomunikacyjnej włączył się także Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zastępca Prezesa UKE – Krzysztof Dyl, na prośbę HTK wysłał do gmin powiatu hrubieszowskiego pismo zachęcające do obniżenia opłat i podatków dla branży telekomunikacyjnej. 

Cieszy nas wsparcie UKE, bardzo za nie dziękujemy – mówi Bogusław Sanek, Prezes HTKCzekamy na decyzję pozostałych gmin powiatu. W najbliższym czasie zaktualizujemy naszą ofertę hurtową. Planujemy rozróżnić nasz cennik hurtowy w poszczególnych gminach, w gminie wiejskiej Hrubieszów i Trzeszczany chcemy obniżyć opłaty miesięczne za łącza transmisji do gospodarstw domowych. Z naszych obliczeń wynika, że obniżka podatku pozwoli nam obniżyć ceny usług transmisji na tym terenie zarówno dla operatorów korzystających, jak i klientów detalicznych o około 10 zł brutto miesięcznie w każdym gospodarstwie domowym. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy odczuli pozytywne skutki decyzji rad gmin. Wdrożymy zmiany, jak tylko otrzymamy na to zgodę UKE.