Uwaga!
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą stanowić jedynej oceny usługi. Pamiętaj, też że wynik jaki otrzymałeś nie oznacza jednocześnie szybkości z jaką dane będą zawsze pobierane na Twój komputer z dowolnej lokalizacji w sieci Internet. Wpływ na to ma bowiem wiele innych czynników, w tym: konfiguracja sprzętowa i programowa Twojego komputera, przepływność łącza dostępowego do użytkownika lub serwera z którym się łączysz, jego szybkość i obciążenie, oraz ilość osób aktualnie korzystających z innego serwera czy innej sieci.

Skip to content