Stawiamy na rozwój!

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania multimedialne w oparciu o najnowsze technologie.
Realizujemy projekty, które podnoszą jakość życia naszych abonentów i stale inwestujemy w cyfryzację regionu.

Projekt 2.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Tytuł projektu: „Usługi doradcze w zakresie innowacji w celu wdrożenia technologii IPTV UHD 4K wspierającej standard kompresji wideo HEVC”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA W. MIGAS B. SANEK M. SZERMENT C. BAJURKA SP. J. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i implementacji innowacji produktowej oraz procesowej w okresie realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0055/18

Całkowita wartość projektu: 1 823 844,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 030 960,00 PLN

Projekt 8.4

Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Tytuł projektu: „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec”

Nazwa beneficjenta: Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka, ul. Listopadowa 3/3; 22-500 Hrubieszów

Okres realizacji: 2014-2015

 

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.04.00-06-067/13

Wartość projektu: 3 789 371,70 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 156 553,00 PLN

Projekt 1.2

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. zrealizowała projekt z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw – RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON”

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON, co umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku krajowym i pozwoli na wprowadzenie nowoczesnej oferty usług w skali międzynarodowej. Ponadto wraz z inwestycją w nowoczesne urządzenia uczyni ofertę spółki kompleksową i konkurencyjną dzięki zastosowaniu atrakcyjnego modelu biznesowego wprowadzenia innowacyjnych i zróżnicowanych usług, a także zastosowania ogólnopolskich kanałów dystrybucji i promocji. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta.

 

Umowa o dofinansowanie: 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-062/12

Wartość projektu: 487 713,84 PLN

Udział Unii Europejskiej: 164 474,99 PLN

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL W Lublinie,
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
Email: rpo@lubelskie.pl, http://www.rpo.lubelskie.pl/