STAWIAMY NA ROZWÓJ

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania multimedialne w oparciu o najnowsze technologie

Realizujemy projekty, które podnoszą jakość życia naszych abonentów i stale inwestyjemy w cyfryzację regionu

PROJEKT 2.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Usługi doradcze w zakresie innowacji w celu wdrożenia technologii IPTV UHD 4K wspierającej standard kompresji wideo HEVC”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA W. MIGAS B. SANEK M. SZERMENT C. BAJURKA SP. J. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i implementacji innowacji produktowej oraz procesowej w okresie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0055/18

Całkowita wartość projektu 1 823 844.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 1 030 960.00 PLN

PROJEKT 8.4

Projekty unijne
http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/

Tytuł projektu: „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec”

Nazwa beneficjenta: Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka
ul. Listopadowa 3/3; 22-500 Hrubieszów

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.04.00-06-067/13

Wartość projektu: 3 789 371,70 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 156 553,00 PLN

Okres realizacji: 2014-2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka ogłoszone w dniu 17 maja 2014 roku na realizację projektu pt. „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec” otrzymano 3oferty:

S&T Services Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21d; 02-676 Warszawa; konrad.polanski@snt.pl; wartość oferty: 3 400 000,00 PLN
SAPORTIA Paweł Wróbel; ul. Miła 17; 26-600 Radom; biuro@saportia.pl; wartość oferty:
3 040 000,00 PLN
PPHU Contact O/K Sp. z o.o.; ul. Piwowarska 25; 25-561 Kielce; contact@contact.net.pl; wartość oferty: 2 999 000,00 PLN
Wszystkie oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiają się następująco:

S&T Services Polska Sp. z o.o. – 58,92 pkt.
SAPORTIA Paweł Wróbel – 72,19 pkt
PPHU Contact O/K Sp. z o.o. – 68,00 pkt
Oferta złożona przez SAPORTIA Paweł Wróbel została uznana jako najkorzystniejsza.

projekty unijne

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka