30 września 2022 roku Hrubieszowska Telewizja Kablowa zakończyła budowę sieci POPC. Zakończeniem budowy było uruchomienie ostatniej światłowodowej transmisji danych. Ostatni kabel światłowodowy zainstalowali wspólnie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii Pan Witold Kołodziejski oraz Wicemarszałek Województwa lubelskiego Pan Michał Mulawa. Wcześniej tego samego dnia odbyła się prezentacja studia telewizyjnego HTK TV dla przedstawicieli gmin ziemi hrubieszowskiej. Na obie uroczystości przyjechali do Hrubieszowa goście specjalni z Fundacji Wspierania Nowoczesnych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO w składzie Prezes Tadeusz Marczewski oraz członek zarządu Ryszard Wojtaszek. W imieniu Fundacji PROTELKO Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pan Witold Kołodziejski wręczył Wójtowi gminy Trzeszczany Panu Stanisławowi Czarnocie oraz Wójtowi Gminy Wiejskiej Hrubieszów Panu Tomaszowi Zającowi statuetki nagrody „Gmina Inwestycji Telekomunikacyjnych” (GIT). Nagroda GIT została przyznana w czerwcu tego roku w uznaniu roli obu gmin w sprzyjaniu inwestycjom w szerokopasmowy internet.