Hrubieszów, 14.01.2022 r.

Szanowni Abonenci,

w związku ze wzrostem kosztów działalności uprzejmie informujemy, iż Hrubieszowska Telewizja Kablowa zmuszona jest zmienić warunki zawartej z Państwem umowy na Internet (wszystkie prędkości do 100 Mb/s) poprzez zmianę opłaty abonamentowej do 45 zł, jednocześnie zwiększamy prędkości Internetu w podanej wyżej cenie do 150/30 Mb/s.

Zmiany powyższe wchodzą w życie od 01.03.2022 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenie należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie tj. do dnia 01.03.2022 r. (włącznie).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne wypowiedzenie umowy nie będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych w Umowie, odpowiednim Regulaminie lub Regulaminie promocji.

Z poważaniem,
Hrubieszowska Telewizja Kablowa