Zatrudnimy pracownika

pdf
warunki zatrudnienia
2015-09-14_ogloszenie-praca-zwierzyniec.[…]
Dokument PDF [423.3 KB]


Projekt unijne
http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/

Tytuł projektu: „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec”

Nazwa beneficjenta: Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka
ul. Listopadowa 3/3; 22-500 Hrubieszów

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.04.00-06-067/13

Wartość projektu: 3 789 371,70 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 156 553,00 PLN

Okres realizacji: 2014-2015

Aktualności
Hasło do pliku: HrubieszowskaTK


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka ogłoszone w dniu 17 maja 2014 roku na realizację projektu pt. „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec” otrzymano 3oferty:

  1. S&T Services Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21d; 02-676 Warszawa; konrad.polanski@snt.pl; wartość oferty: 3 400 000,00 PLN
  2. SAPORTIA Paweł Wróbel; ul. Miła 17; 26-600 Radom; biuro@saportia.pl; wartość oferty:
    3 040 000,00 PLN
  3. PPHU Contact O/K Sp. z o.o.; ul. Piwowarska 25; 25-561 Kielce; contact@contact.net.pl; wartość oferty: 2 999 000,00 PLN

Wszystkie oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiają się następująco:

  1. S&T Services Polska Sp. z o.o. – 58,92 pkt.
  2. SAPORTIA Paweł Wróbel – 72,19 pkt
  3. PPHU Contact O/K Sp. z o.o. – 68,00 pkt

Oferta złożona przez SAPORTIA Paweł Wróbel została uznana jako najkorzystniejsza.


projekty unijne

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

logo


Kontakt

Hrubieszowska Telewizja Kablowa
Listopadowa 3/3
22-500 Hrubieszów

Telefon:
84 6965188, 84 5353000
e-mail: biuro@htk.net.pl

UWAGA
Zmiana nr konta bankowego

Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy


Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
10 – 18


e-biuro
Zaloguj się do Elektronicznego
Systemu Obsługi Klienta.

Do góry