Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Hrubieszowska Telewizja Kablowa S. C. zrealizowała projekt z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw – RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON”

-umowa o dofinansowanie nr 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-062/12

Opis projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON, co umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku krajowym i pozwoli na wprowadzenie nowoczesnej oferty usług w skali międzynarodowej. Ponadto wraz z inwestycją w nowoczesne urządzenia uczyni ofertę spółki kompleksową i konkurencyjną dzięki zastosowaniu atrakcyjnego modelu biznesowego wprowadzenia innowacyjnych i zróżnicowanych usług, a także zastosowania ogólnopolskich kanałów dystrybucji i promocji. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta.

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL
W Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Tel.0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
Email: rpo@lubelskie.pl, http://www.rpo.lubelskie.pl/

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
Tel. 81 46 23 800, 81 46 23 812, 81 46 23 831
Email: lawp@lubelskie.pl, http://www.lawp.lubelskie.pl/


projekty unijne

logo


Kontakt

Hrubieszowska Telewizja Kablowa
Listopadowa 3/3
22-500 Hrubieszów

Telefon:
84 6965188, 84 5353000
e-mail: biuro@htk.net.pl

UWAGA
Zmiana nr konta bankowego

Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy


Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
10 – 18


e-biuro
Zaloguj się do Elektronicznego
Systemu Obsługi Klienta.

Do góry