Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Usługi doradcze w zakresie innowacji w celu wdrożenia technologii IPTV UHD 4K wspierającej standard kompresji wideo HEVC”

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA W. MIGAS B. SANEK M. SZERMENT C. BAJURKA SP. J. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i implementacji innowacji produktowej oraz procesowej w okresie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0055/18

Całkowita wartość projektu   1 823 844.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 1 030 960.00 PLN

Skip to content