Tam gdzie kabel nie dociera.

Usługa świadczona tylko i wyłącznie w technologii 5GHz,

w zasięgu usługi jest kilkadziesiąt  miejscowości w powiecie.

Do przesyłu danych pomiędzy nadajnikami radiowymi przeważnie

wykorzystywane są łącza światłowodowe, co czyni naszą sieć

najstabilniejszą i najlepiej działającą na rynku.

Do góry